Urzędy (spis adresów urzędów)

Zakładka Urzędy umożliwia wyszukanie usługi świadczonej przez urząd.

Uwaga

Wyszukanie usługi świadczonej przez urząd można wykonać poprzez dwie zakładki: zakładkę Katalog usług i zakładkę Urzędy. Różnica polega jedynie na sposobie dotarcia do formularza.

Można także wyszukać usługę świadczoną przez urząd za pomocą pola wyszukiwarki Szukaj. Patrz także temat: Wyszukiwanie informacji w serwisie.

 

W celu wyszukania usługi świadczonej przez urząd należy wykonać następujące czynności:

 1. Klikniąć nazwę zakładki Urzędy.

  Zostanie wyświetlona zawartość tej zakładki.

 2. Wybrać z menu odpowiedni typ urzędu (np. Powiaty).

  Zostanie wyświetlona lista urzędów wybranego typu.

 3. Wybrać (kliknąć) nazwę odpowiedniego urzędu.

  Zostanie wyświetlona strona danego urzędu.

  Na stronie tej znajdują się informacje opisujące wybrany urząd, a poniżej Katalog usług tego urzędu.

  Strona ta umożliwia także sprawdzenie stanu sprawy załatwianej w danym urzędzie.

 4. Wybrać z listy Katalogu usług odpowiednią grupę usług.

  Zostanie wyświetlona lista rodzajów usług i/lub usług danej grupy, oferowanych przez wybrany urząd.

 5. Ewentualnie wybrać (kliknąć) odpowiedni rodzaj usługi.

  Zostanie wyświetlona lista usług należących do wybranego rodzaju, oferowanych przez wybrany urząd.

 6. Wybrać (kliknąć) odpowiednią usługę.

  Zostanie wyświetlona Karta Usługi. Znajduje się w niej ogólny opis usługi.

  Na samym dole Karty Usługi znajduje się formularz.

 7. Aby zrealizować e-usługę, należy w kolumnie Operacje kliknąć ikonkę Otwórz dokument, co spowoduje wyświetlenie formularza.

 8. Po wypełnieniu formularza należy kliknąć przycisk Zapisz i zamknij.

  Po zapisaniu formularz będzie się znajdował w dokumentach roboczych.