Katalog Usług (spis spraw załatwianych w urzędzie)

Zakładka Katalog usług umożliwia wyszukanie usługi świadczonej przez urząd.

Uwaga

Wyszukanie usługi świadczonej przez urząd można wykonać poprzez dwie zakładki: zakładkę Katalog usług i zakładkę Urzędy. Różnica polega jedynie na sposobie dotarcia do formularza.

Można także wyszukać usługę świadczoną przez urząd za pomocą pola wyszukiwarki Szukaj. Patrz także temat: Wyszukiwanie informacji w serwisie.

 

W celu wyszukania usługi świadczonej przez urząd należy wykonać następujące czynności:

 1. Klikniąć nazwę zakładki Katalog usług.

  Zostanie wyświetlona zawartość tej zakładki z listą dostępnych grup usług.

 2. Wybrać (kliknąć) odpowiednią grupę usług.

  Zostanie wyświetlona lista rodzajów usług i/lub usług należących do wybranej grupy.

 3. Ewentualnie wybrać (kliknąć) odpowiedni rodzaj usługi.

  Zostanie wyświetlona lista usług należących do wybranego rodzaju.

 4. Wybrać (kliknąć) odpowiednią usługę.

  Zostanie wyświetlona Karta Usługi. Znajduje się w niej ogólny opis usługi.

  Na samym dole Karty Usługi znajduje się spis urzędów oferujących tę usługę:

 5. Wybrać odpowiednią nazwę urzędu.

  Zostanie wyświetlona Karta Usługi danego urzędu.

  Znajduje się w niej opis usługi.

  Na samym dole Karty Usługi urzędu znajduje się formularz.

 6. Aby zrealizować e-usługę, należy w kolumnie Operacje kliknąć ikonkę Otwórz dokument, co spowoduje wyświetlenie formularza.

 7. Po wypełnieniu formularza należy kliknąć przycisk Zapisz i zamknij.

  Po zapisaniu formularz będzie się znajdował w dokumentach roboczych.