Pomoc Pomoc Czcionka normalna Czcionka większa Czcionka największa
Szukaj  
Wersja dla osób słabowidzących
Strona główna
Logowanie
Katalog usług
Urzędy
O projekcie SEKAP
Rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla usamodzielniających się wychowanków opuszczających dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy i wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy.
Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla usamodzielniających się wychowanków opuszczających dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla wychowanków opuszczających dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy.
Przekazanie okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej
Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego u pełnoletniego wychowanka
Przydzielenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Przyznanie dodatku do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
Przyznanie dodatku wychowawczego na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego
Przyznanie dofinansowania do wypoczynku dla dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej
Przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki dla wychowanków opuszczających rodziny zastępczej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodzinne domy dziecka, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne
Przyznanie pomocy na usamodzielnienie dla wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną
Przyznanie pomocy na zagospodarowanie w formie pieniężnej lub rzeczowej dla wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną
Przyznanie środków finansowych na utrzymanie lokalu, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa lub jest prowadzony rodzinny dom dziecka
Przyznanie świadczenia dla rodziny pomocowej
Przyznanie świadczenia jednorazowego związanego z potrzebami przyjmowanego dziecka
Przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
Przyznanie świadczenia związanego z remontem lokalu w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa lub jest prowadzony rodzinny dom dziecka
Przyznanie świadczenia związanego z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki
Sporządzenie opinii o kandydatach na rodziny zastępcze
Sporządzenie opinii o rodzinach zastępczych
Sprawdzenie warunków socjalno - bytowych dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej
Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze
Uchylenie decyzji
Udzielenie wsparcia
Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej
Umorzenie w całości lub w części, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich
Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Rodzinnego Domu Dziecka
Zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny pomocowej
Zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zawodowej
Zmiana decyzji
Portal SEKAP.PL wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies, zapisywane na urządzeniu użytkownika, w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika, ewentualnego logowania i podtrzymania sesji (tam, gdzie jest to wymagane) oraz w celach statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
[ x ]