Pomoc Pomoc Czcionka normalna Czcionka większa Czcionka największa
Szukaj  
Wersja dla osób słabowidzących
Szanowni Państwo

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr 2934/196/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16.12.2020 r. została podjęta
decyzja o wygaszaniu funkcjonowania platformy SEKAP z upływem 31.12.2021 r.
W związku z powyższym od 01.01.2022 r. nie będzie możliwa komunikacja z urzędami i jednostkami za pomocą platformy SEKAP, tzn. nie będzie możliwości wysyłania ani otrzymywania pism, jak również nie będzie można zalogować się na skrzynkę kontaktową. Trwają prace nad przygotowaniem wytycznych/ instrukcji dla użytkowników platformy SEKAP m.in. dotyczące pobrania pism znajdujących się na skrzynkach kontaktowych.
Szczegółowe informacje/ opracowane instrukcje/ wytyczne dotyczące wygaszenia platformy SEKAP będą publikowane na stronie e.slaskie.pl w zakładce „SEKAP”.
Strona główna
Logowanie
Katalog usług
Urzędy
O projekcie SEKAP
Rolnictwo i leśnictwo

Dokonywanie zmian w wykazie osób uprawnionych do korzystania ze Wspólnoty Leśnej
Poświadczanie oświadczenia dotyczącego osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego
Przyznanie środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasów, związanych z odnowieniem lub przebudową lasów, koniecznych ze względu na powstanie szkód od emisji przemysłowych, pożarowych oraz innych klęsk żywiołowych
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i konopi włóknistych
Wydanie decyzji na pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej (dotyczy przypadków losowych)
Wydanie decyzji o kierunku rekultywacji gruntów
Wydanie decyzji o zakończeniu rekultywacji gruntów
Wydanie decyzji w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń i wniosków do wykonanego planu urządzenia lasu
Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej
Wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym do celów związanych z prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych
Wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym lub poświadczanie zeznań świadków w celu wyliczenia stażu pracy oraz w celach emerytalno-rentowych
Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu hodowli zwierząt i drobiu
Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego istnienie gospodarstwa rolnego
Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej
Zakazanie na terenie województwa lub jego części utrzymywania pszczół lub dopuszczenie utrzymywania pszczół określonej linii
Zawiadomienie o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych
Złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Złożenie wniosku w sprawie uznania lasu za ochronny lub pozbawienia go tego charakteru w odniesieniu do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne
Złożenie wniosku o środki budżetu województwa z zakresu ochrony gruntów rolnych
Portal SEKAP.PL wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies, zapisywane na urządzeniu użytkownika, w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika, ewentualnego logowania i podtrzymania sesji (tam, gdzie jest to wymagane) oraz w celach statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
[ x ]