Pomoc Pomoc Czcionka normalna Czcionka większa Czcionka największa
Szukaj  
Wersja dla osób słabowidzących
Szanowni Państwo

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr 2934/196/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16.12.2020 r. została podjęta
decyzja o wygaszaniu funkcjonowania platformy SEKAP z upływem 31.12.2021 r.
W związku z powyższym od 01.01.2022 r. nie będzie możliwa komunikacja z urzędami i jednostkami za pomocą platformy SEKAP, tzn. nie będzie możliwości wysyłania ani otrzymywania pism, jak również nie będzie można zalogować się na skrzynkę kontaktową. Trwają prace nad przygotowaniem wytycznych/ instrukcji dla użytkowników platformy SEKAP m.in. dotyczące pobrania pism znajdujących się na skrzynkach kontaktowych.
Szczegółowe informacje/ opracowane instrukcje/ wytyczne dotyczące wygaszenia platformy SEKAP będą publikowane na stronie e.slaskie.pl w zakładce „SEKAP”.
Strona główna
Logowanie
Katalog usług
Urzędy
O projekcie SEKAP
Gospodarowanie nieruchomościami

Gospodarowanie nieruchomościami gminy
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na ogródek
Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe
Informacja o braku zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste lub czynsz dzierżawny oraz pozostałych opłat
Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi (m. in. służebność)
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Przeniesienie własności lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnej w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami
Ustalenie odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami
Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
Wydanie odpisu lub duplikatu Aktu Własności Ziemi
Wydanie opinii o możliwości podziału nieruchomości
Wydanie postanowienia prostującego błąd w Akcie Własności Ziemi
Wydanie zaświadczenia o stanie nieruchomości do postępowań sądowych (uwłaszczenie, zasiedzenie)
Wydanie zgody na umieszczanie elementu informacyjno-reklamowego (szyldu) na budynkach stanowiących własność miasta/gminy, będących w zarządzie jednostek organizacyjnych miasta/ gminy
Zawieranie umów na ekspozycję reklam i ogłoszeń na terenach, budynkach oraz innych obiektach i urządzeniach komunalnych na terenie miasta/gminy oraz pobieranie z tego tytułu opłat
Zgoda na budowę w granicy
Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Województwa Śląskiego
Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości (w przypadku braku zgody właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości)
Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
Zmiana terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
Zwrot wywłaszczonych nieruchomości
Portal SEKAP.PL wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies, zapisywane na urządzeniu użytkownika, w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika, ewentualnego logowania i podtrzymania sesji (tam, gdzie jest to wymagane) oraz w celach statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
[ x ]